ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #20

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #20

Ρινοπλαστική με λέπτυνση της μύτης, ανόρθωση της κορυφής, διόρθωση της γωνίας χείλους-στυλίδας