ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #21

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #21

Επέμβαση ρινοπλαστικής με λέπτυνση της μύτης, αφαίρεση της μικρής καμπούρας, μικρορογναθία, πωγωνοπλαστική με ένθεμα