ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #25

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #25

Μείωση του συνόλου της μύτης και τροποποίηση της κορυφής, μικρές παρεμβάσεις που όμως προσφέρουν καταπληκτικό αποτέλεσμα μετά την ρινοπλαστική