ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #26

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #26

Επέμβαση ρινοπλαστικής με μείωση του ύψους της ράχης της μύτης και του μήκους του διαφράγματος. διόρθωση της κορυφής και της βάσης της στυλίδας