ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #3

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #3

Ρινοπλαστική με ανόρθωση της κορυφής της μύτης και αύξηση του μήκους της στυλίδας με μόσχευμα χόνδρου. Λέπτυνση της βάσης της μύτης.