ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #4

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #4

Λέπτυνση του συνόλου της μύτης, βάση και κορυφή. Τροποποίηση της κορυφής και της γωνίας της στυλίδας με το άνω χείλος, αποδίδουν ένα αποτέλεσμα φυσικό, και ομορφαίνουν το σύνολο της εικόνας του προσώπου. Στις επεμβάσεις ρινοπλαστικής μεγάλη σημασία έχει η προεγχειρητική διάγνωση, και η χειρουργική θεραπεία από τον έμπειρο χειρουργό. Το πρόβλημα του καθενός είναι διαφορετικό και επομένως η χειρουργική θεραπεία  πρέπει να είναι εξατομικευμένη.