ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #33

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #33

Στραβό διάφραγμα, μικρή καμπούρα, διόρθωση της κορυφής και του μήκους της μύτης, μετά την ρινοπλαστική