ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #33

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #33

Επανεπέμβαση ρινοπλαστικής (secondary rhinoplasty)  με κλειστή μέθοδο. Τοποθετήθηκαν χόνδρινα μοσχεύματα για την αποκατάσταση της στυλίδας, της κορυφής και του αριστερού ρουθουνιού.  Έγινε ευθειασμός του διαφράγματος και της ράχης της μύτης και συμμετρικό στένεμα της βάσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις ανάγκης επανεπέμβασης της ρινοπλαστικής  πέραν του αισθητικού προβλήματος υπάρχει και το λειτουργικό. Στο περιστατικό αυτό η διαταραχή της αριστερής ρινικής βαλβίδας περιόριζε και την αναπνοή.  Η αποκατάσταση με χόνδρινα μοσχεύματα βελτίωσε τη γωνία της ρινικής βαλβίδας και τη συμμετρία του ρουθουνιού.