ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #34

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #34

Στραβό διάφραγμα, χοντρή κορυφή, μικρή γωνία στυλίδας-άνω χείλους. μικρή καμπούρα. Αποκατάσταση με ρινοπλαστική