ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #40

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #40

Κλασσική κλειστή  ρινοπλαστική με τροποποίηση της ράχης και της κορυφής της μύτης. Στένεμα της βάσης.  Αποκατάσταση της αναπνοής  με διόρθωση της ρινικής βαλβίδας και του διαφράγματος. Ταυτόχρονη μείωση του όγκου το συνόλου της μύτης αναδεικνύει τις γύρω αισθητικές ενότητες.