ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #45

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #45

Κλασσική κλειστή ρινοπλαστική με στένεμα της βάσης,  αφαίρεση της καμπούρας, ευθειασμός της ράχης και του διαφράγματος  και τροποποίηση της κορυφής. Ανόρθωση της κορυφής με αύξηση της γωνίας της στυλίδας με το άνω χείλος. Αποτέλεσμα φυσικό με ανάδειξη  του άνω χείλους και των ζυγωματικών.