ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #46

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #46

Κλασσική  ρινοπλαστική με αφαίρεση της καμπούρας, ευθειασμός της ράχης και του διαφράγματος  και τροποποίηση της κορυφής. Αποτέλεσμα φυσικό με ανάδειξη  του άνω χείλους και των ζυγωματικών.