ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #47

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #47

Κλασσική κλειστή ρινοπλαστική με αφαίρεση της καμπούρας, ευθειασμός της ράχης και του διαφράγματος  και τροποποίηση της κορυφής. Μείωση του μήκους της μύτης, στένεμα της βάσης.  Ανόρθωση της κορυφής με αύξηση της γωνίας της στυλίδας με το άνω χείλος. Αποτέλεσμα φυσικό με ανάδειξη  του άνω χείλους και των ζυγωματικών.