ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #49

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #49

Με την ευκαιρία της διόρθωσης του στραβού διαφράγματος, βελτίωση και του αισθητικού  μέρους της μύτης, με αφαίρεση της καμπούρας, ευθειασμός της ράχης και του διαφράγματος  και τροποποίηση της κορυφής. Αποτέλεσμα φυσικό από τις μικρές αλλαγές με ανάδειξη  του συνόλου του προσώπου.