ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #5

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #5

Ρινοπλαστική με αφαίρεση της καμπούρας, διόρθωση της γωνίας της στυλίδας, ωραιοποίηση της κορυφής και ταυτόχρονη ωτοπλαστική