ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #6

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #6

Ρινοπλαστική με αφαίρεση της καμπούρας, διόρθωση του διαφράγματος, μείωση του ύψους της στυλίδας, διόρθωση της γωνίας στυλίδας-άνω χείλους