ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #61

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #61

Κλασσική  ρινοπλαστική με αφαίρεση της μικρής καμπούρας, ευθειασμός της ράχης και του διαφράγματος  για τη βελτίωση της αναπνοής.  Τροποποίηση της κορυφής και της γωνίας της στυλίδας.