ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #62

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #62

Κλασσική  κλειστή ρινοπλαστική με αφαίρεση της καμπούρας, ευθειασμός της ράχης και του διαφράγματος  με βελτίωση της αναπνοής και τροποποίηση της κορυφής. Στένεμα της βάσης της μύτης. Αποτέλεσμα φυσικό και λειτουργικό χωρίς να φαίνεται η χειρουργική παρέμβαση.