ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #63

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #63

Κλασσική  κλειστή ρινοπλαστική με αφαίρεση της καμπούρας και τροποποίηση της κορυφής και της γωνίας της στυλίδας με μείωση του μήκους της μύτης. Στένεμα της βάσης της μύτης. Αποτέλεσμα φυσικό  χωρίς να φαίνεται η χειρουργική παρέμβαση.