ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #75

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #75

Κλειστή κλασσική ρινοπλαστική.  Αφαίρεση της καμπούρας, τροποποίηση της κορυφής μείωση της βάσης και αύξηση της γωνίας με το άνω χείλος. Μικρές παρεμβάσεις που όμως βελτιώνουν την συνολική αισθητική εικόνα του προσώπου.