ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #76

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #76

Κλασσική ρινοπλαστική για την αισθητική αποκατάσταση της ράχης, της βάσης και της κορυφής της μύτης. Επίσης την ελευθέρωσης της κορυφής από το άνω χείλος ώστε αυτή να μην κατεβαίνει με τις κινήσεις  του στόματος.