ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #79

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #79

Μικρή καμπουρίτσα κοντή στυλίδα με χαμηλή κορυφή και φαρδιά βάση είναι η προεγχειρητική διάγνωση. Με κλειστή ρινοπλαστική αφαίρεση της καμπούρας, τροποποίηση της κορυφής μείωση της βάσης και αύξηση του μήκους της στυλίδας και του ύψους της κορυφής με μόσχευμα χόνδρου.