ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #80

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #80

Μια μεγάλη αναλογικά με το πρόσωπο μύτη. Μείωση του συνολικό όγκου με κλειστή ρινοπλαστική αφαιρώντας  τη καμπούρα, τροποποιώντας  τη κορυφής, στενεύοντας  τη βάση και αυξάνοντας τη γωνία με το άνω χείλος.