ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #84

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #84

Μικρή παρέκκλιση της ράχης της μύτης προς τα δεξιά, μικρή καμπουρίτσα. Κλασσική ρινοπλαστική για διόρθωση της παρέκκλισης, αφαίρεσης της καμπουρίτσας και ωραιοποίηση της κορυφής. Φυσικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.