ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #87

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #87

Κλειστή κλασσική ρινοπλαστική.  Αφαίρεση της καμπούρας, τροποποίηση της κορυφής μείωση της βάσης και αύξηση της γωνίας με το άνω χείλος.