ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #88

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #88

Κλειστή κλασσική ρινοπλαστική.  Αφαίρεση της καμπούρας, στένεμα της βάσης της μύτης και τροποποίηση της κορυφής με αύξηση της γωνίας με το άνω χείλος.