ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #1

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #1

Μείωση στήθους , 350gr  περίπου αδένα από το καθένα, έξι μήνες μετά.