ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ #1

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ #1

Υποδόρια μαστεκτομή άμφω και άμεση αισθητική αποκατάσταση με ταυτόχρονη ανόρθωση σε περιστατικό ογκεκτομής δεξιά, οικογενειακό ιστορικό Ca και μικροαποτιτανώσεις αριστερά