ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ #3

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ #3

Υποδόρια μαστεκτομή άμφω σε περιστατικό επώδυνης ινοκυστικής μαστοπάθειας και κληρονομικού ιστορικού