ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ #4

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ #4

Υποδόρια μαστεκτομή και άμεση αποκατάσταση σε επώδυνους μαστούς με πολλαπλές μικροαποτιτανώσεις και  κληρονομικό ιστορικό Ca