ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #18

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #18

Κλασσική ρινοπλαστική με αφαίρεση της καμπούρας, διόρθωση της κορυφής και της γωνίας της στυλίδας