ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΜΕΙΩΣΗ / ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ / ΜΑΣΤΟΥ

Μια καινούρια τεχνική μείωσης-ανόρθωσης του μαστού εγκαινιάζεται, περιορίζοντας τις γνωστές ουλές τύπου άγκυρας σε μόνο μια λοξή προς τα κάτω και έξω. Η τεχνική αυτή που εφαρμόζεται από την ομάδα πλαστικών χειρουργών του κ. Στρ. Γαβριήλ τη τελευταία τριετία έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις προηγούμενες τεχνικές.

Πρώτον, είναι σύντομη και δεν χρειάζεται περισσότερο από μία ώρα χειρουργικό χρόνο. Έτσι περιορίζεται η βαρύτητα της επέμβασης όσο μεγάλος και πεσμένος και αν είναι ο μαστός με αποτέλεσμα πολύ εύκολη μετεγχειρητική πορεία χωρίς πόνο και με τις λιγότερες πιθανές επιπλοκές. Η ασθενής φεύγει την ίδια μέρα από το νοσοκομείο.

Το κυριότερο όμως πλεονέκτημα της καινούργιας τεχνικής είναι ότι περιορίζονται οι ουλές σε μία λοξή η οποία πολύ σύντομα παίρνει τη μορφή ραγάδας . Είναι γνωστή η δύσμορφη ουλή η οποία σχηματίζεται στην υπομάστιο πτυχή όσο καλός και άριστος να είναι ο πλαστικός χειρουργός ιδιαίτερα όταν η γυναίκα είναι ξαπλωμένη.

Επιπλέον το σχήμα του μαστού είναι ασυγκρίτως φυσικότερο από το αποτέλεσμα της προηγούμενης τεχνικής με στρογγυλό και γεμάτο κάτω και έσω τετατριόριο που επιτρέπει στη γυναίκα να φορά ένα πολύ βαθύ «ντεκολτέ».

Η τεχνική αυτή χειρουργικά έχει εύκολα οδηγά σημεία και μπορεί να διδαχτεί στους πλαστικούς χειρουργούς ώστε να έχουν σταθερά και καλά αποτελέσματα στους ασθενείς τους. Η επινόηση της τεχνικής αυτής είναι συνδυασμός παλαιότερων τεχνικών και τροποποίηση νεότερων ώστε έξυπνα να αποδώσουν μια απλή και ιδιαίτερα αποτελεσματική τεχνική. Συχνά πράγματα απλά έχουμε τη τάση να τα κάνουμε σύνθετα και πολύπλοκα ενώ η καινούργια τεχνική δείχνει να είναι αυτονόητη και σύντομα οι πλαστικοί χειρουργοί θα απορούν γιατί τόσο καιρό εφάρμοζαν απλά πράγματα κοινής λογικής. Πάντα βέβαια με την εξέλιξη της σκέψης, της τεχνολογίας και των τεχνικών όταν γυρνάμε πίσω απορούμε με τις παλαιότερες πολύπλοκες και ταυτόχρονα απλοϊκές σκέψεις μας. 

Με τη καινούργια χειρουργική τεχνική έχουν χειρουργηθεί πάνω από 70 γυναίκες με χαλάρωση και πτώση του μαστού τους, και πάνω από 30 με μεγάλους έως και τεράστιους μαστούς. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και σταθερά στο διάστημα που παρακολουθούνται. Θεωρούμε ότι σύντομα η τεχνική θα καθιερωθεί σαν τεχνική εκλογής στη χειρουργική του μαστού.