ΤΥΠΟΣ

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ" - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Περιοδικό Πλαστική Χειρουργική