ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ #5

Ο ασθενής Π.Σ. 23 ετών υπέστη τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα μεγάλο δερματικό έλλειμμα της ραχιαίας επιφάνειας του δεξιού χεριού του και διατομή με ελλείμματα τενόντων Η άμεση αποκατάσταση των τενόντων με τενόντια μοσχεύματα και η κάλυψη του με αγγειακό δεροϋποδόριο κρημνό θα μείωνε τη νοσηλεία του και το διάστημα αναπηρίας του. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ένας νησιδωτός κρημνός, ο ανάστροφος κρημνός της ραχιαίας μεσοστέου αρτηρίας. Ο σχεδιασμός φαίνεται στην εικόνα 2.

Εικ. 1-2.

      

Εικ. 3-4. Ο κρημνός της ραχιαίας μεσοστέου αρτηρίας παρασκευασμένος και έτοιμος να μεταφερθεί στη θέση του δερματικού ελλείμματος αφού προηγούμενα αποκαταστάθηκαν οι εκτείνοντες τένοντες. Στην εικόνα 4 η άμεση μετεγχειρητική εικόνα κατά την έξοδο του αρρώστου 3 μέρες μετά το ατύχημα.

       

Εικ. 5-6. Εικόνες του χεριού 2 μήνες μετά το ατύχημα. Ο αγγειακός κρημνός της ραχιαίας μεσοστέου αρτηρίας έχει δυσκολίες στην Παρασκευή του και είναι απαραίτητη η μεγέθυνση κατά την επέμβαση. Η ανατομία της είναι σταθερή και κρημνός αξιόπιστος. Η αρτηρία δεν είναι κύριος κλάδος του αντιβραχίου και η θυσία της δεν αποτελεί σημαντικό γεγονός. Το δευτερογενές έλλειμμα κλείνει σε πρώτο σκοπό και δεν προκαλεί δυσμορφία. Η σύσταση και η υφή του δέρματος ταιριάζει περισσότερο στο έλλειμμα σε σύγκριση με το κερκιδικό κρημνό.

      

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Zancolli E. A., Angrigianni C.: Colgajo dorsal de antebrazzo (en "isla" con Pediculo de vasos interoseos posteriors). Rev. Asoc. Arg. Ortop Traumatol 1986:51:161-8.

Penteado C. V., Mascuelet A.C., Chevrel J. P. : the anatomic basis of the fascio-cutaneous flap of the posterior interosseus artery. Surg. Radio Anat. 1986:8:2009-15.

Mascuelet A. C., Penteado C. V.: Le Lambeau interosseux posterieur. Ann. Chir. Main 1987:6:131-9.

Manchot C. Die Hauiarterien des menschlichen Korpers (1898) The cutaneous arteries of the human body. New York: Springer, 1983.