ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ #6

Ο ασθενής R. G. 28 ετών υπέστη εργατικό ατύχημα με απώλεια του υποθέναρος, από θερμική πρέσα. Ο χειρουργικός καθαρισμός και η άμεση κάλυψη του ελλείμματος, ήταν η σκέψη αντιμετώπισης. - Εικ. 1-2 

     

Ο ανάστροφος κρημνός της ραχιαίας μεσοστέου αρτηρίας ήταν η επιλογή μας και πάλι. Παρατηρήστε το μίσχο του κρημνού. Ο κρημνός μεταφέρθηκε μέσα από τούνελ στη θέση του ελλείμματος. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι συνήθως 2 ώρες περίπου. Ο ασθενής εξήλθε του νοσοκομείου τη δεύτερη μέρα. - Εικ. 3-4.

         

Εικ. 5-6. Η ραχιαία μεσόστεος αρτηρία είναι κλάδος της ωλένιου αρτηρίας, διαπερνά τη μεσόστεο μεμβράνη και διατρέχει ανάμεσα στο μεσομϋιο διάστημα του ωλένιου εκτείνονται τον καρπό και του ιδίως εκτείνοντα το μικρό δάκτυλο. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται στην αναγνώριση και διαφύλαξη του κινητικού κερκιδικού κλάδου, που ενέχεται στο χειρουργικό πεδίο. 

      

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Zancolli E. A. Angrigianni C.: Colgajo dorsal de antebrazo (en "isla" con Pediculo de vasos interoseos posteriors), Rev. Asoc. Arg Ortop Traumatol 1986:51:161-8.

Penteado C. V., Mascuelet A.C., Chevrel J.P.: The anatomic basis of the fascio-cutaneous flap of the posterior interosseus artery. Surg. Radiol Anat. 1986:8:209-15

Mascuelet A. C. Penteado C. V.: Le Lambeau interosseux posterior. Ann Chri Main 1987:6:131:9

Manchot C. Die Hauiarterien des menschilchen Korpers (1898) The cutaneous arteriors of the human body. New York: Springer, 1983