ΤΥΠΟΣ

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Εφημερίδα Ελευθεροτυπία