ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ, ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗ

Συχνά δυσεπίλυτα προβλήματα ασθενών μετά από τραυματισμούς των κάτω άκρων με βαριά συντριπτικά και επιπεπλεγμένα κατάγματα. Συχνό επίσης άγχος των ορθοπαιδικών χειρουργών, οι οποίοι παρά την ορθή από την πλευρά τους χειρουργική αντιμετώπιση, δεν καταφέρνουν πάντα να αποφύγουν την επιπλοκή της ψευδάρθρωσης ή της χρόνιας οστεομυελίτιδας.

Η σύγχρονη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών από πλαστικό χειρουργό, τις περισσότερες φορές προλαμβάνει την επιπλοκή. Η κύρια αιτία της επιπλοκής είναι η φτωχή αιμάτωση της περιοχής των κάτω άκρων, που επιπλέον χειροτέρεψε από τον τραυματισμό καταστρέφοντας μαλακούς ιστούς πάνω από την καταγματική περιοχή. Η επιμόλυνση του τραύματος είναι επίσης μια αιτία αλλά και αυτή είναι αναμενόμενη λόγω κακής αιματώσεως και επομένως κακής άμυνας του οργανισμού στη περιοχή αυτή. Η μεταφορά αιματούμενων κρημνών από τον πλαστικό χειρουργό για να καλύψουν το έλλειμμα και να προσφέρουν πλούσια αιμάτωση στη περιοχή είναι απαραίτητη για αίσιο αποτέλεσμα. Η εκ των υστέρων αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι η ανάλογη, δηλαδή η μεταφορά αιματούμενων μυϊκών κρημνών που θα ενισχύσουν την οστική επούλωση.