ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ

Η πληθώρα αισθητικών επεμβάσεων, που γίνονται τελευταία στο μαστό, συχνά και από μη έμπειρους χειρουργούς, δεν είναι άμοιρη επιπλοκών αλλά και αποτυχημένων αισθητικών αποτελεσμάτων.

Τα φυσιολογικά ίσως ποσοστά αποτυχίας σε επεμβάσεις στήθους σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό τέτοιων, που γίνονται πλέον στην Ελλάδα, αθροιζόμενα σε απόλυτο αριθμό δημιούργησαν μια μεγάλη κατηγορία ασθενών που επιζητούν διόρθωση της επέμβασης, που υπέστησαν στο παρελθόν. Οι επεμβάσεις αυτές μπορεί να αφορούν την αυξητική μαστού με ένθεμα σιλικόνης, την ανόρθωση μαστού ή τη μείωση μαστού.

Τα τελευταία χρόνια στη προσωπική μας χειρουργική πρακτική έχουμε συναντήσει και στη συνέχεια αντιμετωπίσει πολλά τέτοια περιστατικά. Καμιά φορά προβληματιζόμαστε αν ο μεγάλος αυτός αριθμός τέτοιων περιστατικών αντανακλά σε ποσοστά αποτυχίας των πλαστικών χειρουργών παραπάνω του φυσιολογικού και αποδεκτού παγκοσμίως ή απλά η προσωπική μας προοδευτική αναγνώριση από το κοινό μας φέρνει τέτοια περιστατικά.

Ό,τι και να ισχύει πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει μια μερίδα τέτοιων ασθενών, που χρειάζονται πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση και ίσως αναπτύσσεται ξεχωριστή τεχνική και φιλοσοφία, που να συνδυάζει γνώση και εμπειρία για τέτοια περιστατικά. Σημαντικότερο όλων για τη σωστή αντιμετώπιση είναι η ακριβής διάγνωση της αιτίας του προβλήματος και η οργάνωση της χειρουργικής τεχνικής που θα ακολουθήσει.

Έτσι τα πιο συχνά προβλήματα στην αυξητική στήθους, μπορεί να είναι η λάθος τοποθέτηση του ενθέματος. Αν παραδείγματος χάριν υπήρχε ικανός όγκος μαστού με μικρή πτώση και η τοποθέτηση έγινε κάτω από τους μύες υπάρχει πιθανότητα το ένθεμα να κρατείται ψηλά και ο κύριος όγκος του μαστού να κρέμεται από κάτω. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανατοποθετηθεί το ένθεμα και να εκτιμηθεί αν χρειάζεται και ταυτόχρονη ανόρθωση. Αν επίσης η θήκη έχει ανοιχτεί πιο κεντρικά, δίνει μια εικόνα με τις θηλές να κατευθύνονται προς τα έξω, που αν αυτό έχει γίνει συμμετρικά το πρόβλημα μπορεί και να παραβλεφτεί, αν όμως η θήκη είναι διαφορετική από τον ένα μαστό στον άλλο οι θηλές θα έχουν διαφορετική κατεύθυνση. Η επανεπέμβαση θα πρέπει να διορθώσει τις θήκες. Πολλές φορές μπορεί να παρατηρήσει κανείς παρέμβαση στην υπομάστιο πτυχή με αποτέλεσμα το ένθεμα να βρίσκεται χαμηλά και οι θηλές ψηλότερα του φυσιολογικού. Άλλες φορές η αιτία της δυσμορφίας είναι η επιλογή του ενθέματος σιλικόνης. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς ρυτιδώσεις, ψηλαφητό ένθεμα, ή ακόμα και στραβό ένθεμα χωρίς να ευθύνεται ανάπτυξη της γνωστής κάψας που δύσκολα προβλέπεται εκτός αν προηγήθηκε αιμάτωμα ή μικρομόλυνση. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται αλλαγή του ενθέματος με καλύτερη ίσως ποιότητα ενθέματος, ή έστω με διαφορετικές ιδιότητες ή διαφορετικό σχήμα. Σε κάθε περίπτωση η διόρθωση της αυξητικής μαστού απαιτεί εμπειρία, που να μπορεί να διαγνώσει τα προβλήματα. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια κλασσική επέμβαση που κάποιος εκπαιδεύτηκε να εκτελεί.

Στην ανόρθωση του μαστού, μπορεί να συναντήσουμε ασυμμετρία στις θηλές, ψηλά τοποθετημένες, άδειο άνω πόλο, μερική νέκρωση των θηλών, δύσμορφες ουλές με τα γνωστά αυτάκια (ear dog) στο τελείωμα αλλοιώνοντας το σφαιρικό σχήμα του στήθους. Η επιλογή της τεχνικής από το χειρουργό, εκτελώντας την χωρίς την απαραίτητη εμπειρία, ειδικά στη μειωτική μαστών, μπορεί να αποδώσει από φτωχό αισθητικό αποτέλεσμα μέχρι ανισομαστία, πεπλατυσμένο, χωρίς προβολή μαστό, διαταραχή της φυσιολογικής υπομαστίου πτυχής, διαταραχή του σφαιρικού σχήματος του έσω κάτω τεταρτημορίου. Αποτέλεσμα μπορεί να είναι η καταστροφή του πάντα γοητευτικού στη γυναίκα μπούστου που θα αγωνιά να το προβάλει με τους κατάλληλους στηθόδεσμους δοκιμάζοντας στα καταστήματα εσωρούχων. Η διόρθωση τέτοιων δυσμορφιών θα πρέπει κάθε φορά να μελετάται προσεχτικά, να τίθεται η σωστή διάγνωση της αιτίας και να αποκαθίσταται. Άλλες φορές η αιτία της δυσμορφίας είναι απλή και μόνο με τοπική αναισθησία και μικρή παρέμβαση το πρόβλημα να διορθωθεί, ενώ άλλες φορές χρειάζεται μεγαλύτερη παρέμβαση με ολοκληρωτική τροποποίηση της τεχνικής και ίσως τοποθέτηση ενθέματος σε ένα μαστό που προηγούμενα χειρουργήθηκε για μείωση μαστού. Σε τέτοια περιστατικά ο χειρουργός πρέπει να αυτοσχεδιάσει, επιστρατεύοντας τεχνικές μεταξύ πολλών της πλαστικής χειρουργικής ακολουθώντας τις αρχές της επανόρθωσης. Ίσως να χρειαστεί να επινοήσει τοπικό κρημνό, στη βάση πάντα των αρχών της πλαστικής χειρουργικής, προκειμένου να αποκαταστήσει το σχήμα και τη λειτουργικότητα του μαστού. Κοντολογίς ο χειρουργός πρέπει να έχει πλήρη γνώση της πλαστικής χειρουργικής, εμπειρία και φυσικά φαντασία.