ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #23

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #23

Πτώση μαστών σε νέα γυναίκα και ανισομαστία. Ανόρθωση στήθους  με τη τεχνική της L τομής, διόρθωση της ανισομαστίας. Η τεχνική αποδίδει πλήρως λειτουργικό το μαστό για μελλοντικούς θηλασμούς. Μετεγχειρητικές εικόνες, πέντε χρόνια αργότερα.