ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ #2

Ένας άλλος μυϊκός κρημνός, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σηπτικά ελλείμματα παρέχοντας πλούσια αιμάτωση είναι ο πλατύς ραχιαίος μυς. Το κύριο τροφογόνο αγγείο του είναι η θωρακοραχαία αρτηρία. Έχει διάμετρο 2-3 mm και εύκολα αναμοστώνεται στη λήπτρια περιοχή.

Ο ασθενής Γ.Γ. 27 ετών, υπέστη ηλεκτρικό έγκαυμα προ 3μήνου με πύλη εισόδου τη ράχη και πύλη εξόδου τα κάτω άκρα. Ο ακρωτηριασμός του αριστερού άκρου κάτωθεν του γόνατος ήταν αναπόφευκτος λόγω εγκαύματος, όπως επίσης και του 5ου μεταταρσίου και δακτύλου του δεξιού ποδός. Το μεγάλο και ιδιόμορφο σε σχήμα έλλειμμα άφηνε εκτεθειμένο το έσω σφυρό και τα οστά του ταρσού. Η θωρακοραχιαία αρτηρία αναστομώθηκε τελικά στο κολόβωμα της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας.

Εικ. 3-4. Διεγχειρητικές φωτογραφίες μετά την κάλυψη του ελλείμματος. Δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους τέθηκε επί του κρημνού. Ο ασθενής εξήλθε του νοσοκομείου 20 μέρες αργότερα.

       

Εικ. 5-6. Ο ασθενής 3 μήνες μετά την έξοδό του, περιπατητικός με προσθετικό μέλος στο αριστερό του άκρο.

      

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

May,. J. W., Gallico, G.G. and Lukash. F.N.: Microvascular transfer of free tissue for closure of bone wounds of the distal lower extremity. N. Engl. J. Med. 306:253, 1982.

Bunkis, J., Walton, R., L., and Mathes, S: The rectus abdominis free flap for lower extremity reconstruction. Ann. Plast. Surg. 11:373, 1983

Serafin. D. Sabatier, R., Morris, R and Geirgiade, N.: Reconstruction of the lower extremity with vascularized composite issue: Improved tissue survival and specific indications. Plast. Recontr. Surg. 66:230, 1980

Wood. M. B., Cooney. W.P. and Irons, G.B. Lower extremity salvage and reconstruction by free tissue transfer. Analysis of results, Clin. Orthop. 201:151, 1985.

Hogan, K. Buncke, H.J., and Gonzalez R.: Free latissimus dorsi muscle flap coverage of an electrical burn of the lower extremity. Plast. Reconstr. Surg. 69:125,1982.

Gordon, L., Bunke, H.J and Alpert, B.S.: Free latissmus dorsi muscle flap with split-thickness skin graft cover. Report of 165 cases. Plast. Reconstr. Surg. 70:173, 1982.