ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #25

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #25

Ασθενής μετά από απώλεια βάρους με τη βοήθεια του γαστρικού δακτυλίου. Ανόρθωση στήθους  με τη τεχνική της L τομής, ένα χρόνο αργότερα όταν η ασθενής επέστρεψε για να προχωρήσει σε επέμβαση κοιλιοπλαστικής.