ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #22

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #22

Μικρό στήθος με δυσμορφία σωληνωτών μαστών. Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με χαμηλό προφίλ, 390cc πάνω από τους μύες, (subfascial)