ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #24

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #24

Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με μέτριο προφίλ, 295cc κάτω από τους θωρακικούς μύες.