ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #38

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #38

Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με μέτριο προφίλ, 440cc πάνω από τους μύες. Όταν το στήθος παρουσιάζει πτώση, το ένθεμα πρέπει να είναι τοποθετημένο πάνω από τους μύες, και φυσικά κάτω από τη περιτονία τους (subfascial). Εδώ υπάρχει μικρός βαθμός ασυμμετρίας με το δεξιό στήθος να εμφανίζει μεγαλύτερη πτώση. Η αύξηση του στήθους από μόνη της βοηθά ώστε να βελτιώνεται η εικόνα της ασυμμετρίας. Όσο μεγαλύτερη η αύξηση τόσο καλύτερη η ανόρθωση που προκύπτει.