ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #59

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #59

Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με μέτριο προφίλ, 345cc πάνω από τους μύες. Όταν το στήθος παρουσιάζει πτώση, το ένθεμα πρέπει να είναι τοποθετημένο πάνω από τους μύες, και φυσικά κάτω από τη περιτονία τους (subfascial).  Αποτέλεσμα δύο βδομάδες μετά την επέμβαση. Αναμένουμε μικρή πτώση του ενθέματος, και ακόμα πιο φυσικό αποτέλεσμα.