ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #41

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #41

Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με μέτριο προφίλ, 390cc κάτω από τους θωρακικούς μύες. Αποτέλεσμα τρία χρόνια μετά.