ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #52

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #52

Αυξητική στήθους με ταυτόχρονη ανόρθωση με τη τεχνική της L τομής με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με μέτριο προφίλ, 270cc πάνω από τους μύες, (subfascial)