ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #1

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #1

Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής και ταυτόχρονη αύξηση. Αποτέλεσμα έξι μήνες αργότερα.