ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #3

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #3

Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής σε ασθενή μετά από απώλεια βάρους και ταυτόχρονη βραχιονοπλαστική