ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #8

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #8

Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική σε ασθενή μετά από απώλεια βάρους