ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #5

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #5

Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής από τα πρώτα περιστατικά μας εφαρμογής της τεχνικής. Αποτέλεσμα δύο χρόνια αργότερα.