ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #8

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #8

Πτώση μαστών τρίτου βαθμού συνεπεία εγκυμοσύνης.  Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής. Μετεγχειρητική εικόνα έξι μήνες αργότερα